Zagęszczarka Belle PCX500 – instrukcja obslugi

Kontrola przed uruchomieniem zagęszczarki.

Należy przeprowadzić następującą Kontrolę przed Uruchomieniem maszyny przed rozpoczęciem każdej sesji roboczej
 lub po każdych czterech godzinach pracy, w zależności od tego co wystąpi pierwsze. 
W tym celu prosimy się odnieść do działu obsługi celem uzyskania szczegółowych wskazówek. J
Jeżeli zostanie wykryte jakiekolwiek uszkodzenie to maszyna nie może być używana zanim usterka ta nie zostanie usunięta.
1. Sprawdź gruntownie maszynę pod kątem występowania oznak uszkodzeń.
2. Sprawdź, czy wszystkie elementy składowe są zamontowane i zabezpieczone.
3. Szczególną uwagę zwróć na osłonę bezpieczeństwa pasa napędowego założoną pomiędzy silnikiem i jednostką wibracyjną.
4. Sprawdź poziom oleju w silniku i w razie konieczności dopełnij.
 

Procedura start/stop ( uruchamianie zagęszczarki).

Silnik benzynowy Honda

1. Otwórz kurek paliwa przez przesunięcie dźwigni zamykania i otwierania dopływu

paliwa całkowicie do prawej strony.

2. Gdy uruchamiasz zimny silnik, ustaw zawór dławiący na ON przez przesunięcie

dźwigni dławika całkowicie do lewej strony. Gdy silnik jest ponownie

uruchamiany ze stanu nagrzanego, manipulacja zaworem dławiącym zazwyczaj

nie jest wymagana, chociaż jednak, jeżeli silnik oziębił się do pewnego stopnia,

częściowe użycie dławika może okazać się konieczne.

3. Przekręć przełącznik ON/OFF na silniku zgodnie z ruchem wskazówek zegara

do pozycji „I”.

4. Ustaw przepustnicę w pozycji neutralnej przez przesunięcie dźwigni przepustnicy

całkowicie w prawo. Nie uruchamiaj silnika na pełnej przepustnicy, gdyż

zagęszczarka zacznie pracować od razu w momencie uruchomienia silnika.

5. Trzymając uchwyt stały rękojeści regulacyjnej jedną ręką, złap uchwyt linki startera

drugą ręką. Wyciągnij starter, aż poczujesz opór silnika, po czym zwolnij linkę, tak aby zwinęła się powoli. Nie puszczaj jej

nagle, tak że rękojeść uderza o obudowę silnika.

6. Uważając, aby nie wyciągać linki startera całkowicie (do oporu), ciągnij energicznie jej uchwyt.

7. Powtarzaj te czynności, dopóki silnik nie zapali.

8. Gdy silnik zapala stopniowo, ustaw dźwignię dławika w pozycji OFF przez przesunięcie jej w prawo.

9. W celu zatrzymania silnika ustaw przepustnicę w pozycji neutralnej i przekręć przełącznik ON/OFF na silniku do pozycji „0”

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

10. Zakręć zawór paliwa

Po przeprowadzonych kontrolach wymienionych w dziale „kontrola przed uruchomieniem” możesz uruchomić silnik.

Zagęszczarki Grupy Belle serii „PCX” wyposażone są w sprzęgło bezwładnościowe, co umożliwia silnikowi jego bieg w stanie

jałowym bez napędzania wibratora. Po dodaniu gazu, nastąpi włączenie sprzęgła i rozpocznie się napęd wibratora. W celu

uzyskania prawidłowej pracy prędkość silnika powinna być ustawiona na wartość maksymalną. Nastaw przepustnicę na

maksimum i użyj uchwytu kontrolnego do sterowania lub obracania zagęszczarki.

Wibrator nie tylko wywołuje drgania płyty podstawowej, lecz także będzie powodował jej ruch do przodu.


Podczas normalnej pracy nie powinieneś pchać zagęszczarki, lecz pozwolić jej przesuwać się samodzielnie.

Prędkość jazdy jest określona przez stan ubijanej powierzchni.

Gdy powierzchnia ubijana znajduje się na stokach należy zwrócić szczególną uwagę na kontrolę kierunku ruchu zagęszczarki.

Gdy to konieczne używaj odpowiedniej liny zamocowanej do zagęszczarki za dolny punkt na podwoziu, aby umożliwić

pomocnikowi przejęcie części ciężaru maszyny. Zawsze pracuj maszyną w kierunku ‘góra/dół’. Nie przejeżdżaj maszyną na

drugą stronę stoku.

Pracuj zagęszczarką na powierzchni w sposób zorganizowany dopóki nie zostanie uzyskane wymagane ubicie

nawierzchni.


W miejscach, w których istnieje wiele warstw przeznaczonych do ubicia jedna na drugiej, ubijaj każdą z nich oddzielnie.

• W celu zatrzymania wibracji zagęszczarki ustaw przepustnicę w pozycji jałowej.
Konieczności Ubijania