Zagęszczanie mieszanki betonowej – instrukcje.

Dlaczego należy zagęszczać beton.

Najkrócej, zagęszczanie należy przeprowadzić w celu eliminacji pustek w mieszance, która może być przyczyną poważnych wad konstrukcyjnych, nieestetycznego wyglądu, braku wymaganych parametrów konstrukcji, a także w skrajnych przypadkach katastrof budowlanych będących tylko skutkiem wcześniej wymienionych aspektów.

Idąc dalej, oprócz eliminacji pustek, odpowiednie zawibrowanie betonu eliminuje nieprawidłową strukturę mieszanki, która może być spowodowana faktem segregacji składników czyli upraszczając, grube składniki ( kruszywa) opadają na dno , a na górze unosi się zaprawa. Ten efekt osiągnie się akurat wskutek zbyt dużej intensywności zagęszczania.

Czym zagęszczamy mieszankę betonową

Generalnie istnieją dwie metody zagęszczania mieszanki betonowej:

– ręczny

– mechaniczny

Zagęszczanie ręczne.

Polega na niczym innym jak na wbijaniu szpicy lub innego cienkiego przedmiotu i wykonywaniu nim ruchów wgłębnych i obrotowych. Nie muszę dodawać, iż ta metoda dopuszczalna jest tylko w bardzo nielicznych przypadkach i nie jest akceptowana przez większość inspektorów nadzoru budowlanego.

Zagęszczanie mechaniczne.

W tej metodzie można na wstępie wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje:

– zagęszczanie wgłębne

– zagęszczanie powierzchniowe

Zagęszczanie wgłębne.

Głównymi narzędziami służącymi do wgłębnej wibracji, są wibratory zwane potocznie buławami. W zależności od źródła zasilania rozróżniamy wibratory wysokiej częstotliwości, w przypadku których buławy w ilości od jednej do czterech podłączane są do przetwornicy wysokiej częstotliwości. Całe zestawy składają się z napędów ( przetwornica zasilana prądem trójfazowym ), buławy i węża ( wałek giętki).Najczęściej wykorzystuje się buławy o średnicach 35-70 mm.

Kolejnymi wibratorami zwanymi powszechnie mikserami są wibratory mechaniczne. W komplecie takiego zestawu znajduje się przeważnie napęd ( 230 V), wąż max. do 6 m, oraz jedna buława o średnicy do 50 mm

Istnieje jeszcze trzeci, rzadziej wykorzystywany układ, w skład którego wchodzi przetwornica i wibrator doczepny, powodujący wibrację części szalunku, do którego został zamocowany. Stosuje się go w sytuacji gdy układ zbrojeń uniemożliwia umieszczenie buławy lub w sytuacji gdy żel-bet prócz norm wytrzymałościowych, ma spełniać jeszcze rolę estetyczną.
 
Ogólnie przyjętą zasadą jest, że promień zagęszczania jest w przybliżeniu równy 10 – krotności średnicy buławy czyli promień zagęszczania stosując buławę 50 mm wynosi ok. 50 cm.
 

Zagęszczanie powierzchniowe.

W tej kategorii rozróżniamy zagęszczanie wszelkiego rodzaju listwami wibracyjnymi. Listwy mogą być pojedyncze lub podwójne, zarówno z napędem spalinowym jak i elektrycznym i w zależności od rodzaju wylewanej mieszanki mogą być to tzw.  listwy pływające – unoszące się na powierzchni np. posadzek lub listwy podwójne, najczęściej rozsuwane, ciągnięte po ułożonych wcześniej na odpowiednią wysokość rurach, lagach lub deskach.

W razie potrzeby uzyskania dokładniejszych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, których dane teleadresowe znajdują się na stronie głównej.