Zagęszczarka Belle PCX500 – instrukcja obslugi

Kontrola przed uruchomieniem zagęszczarki. Należy przeprowadzić następującą Kontrolę przed Uruchomieniem maszyny przed rozpoczęciem każdej sesji roboczej lub po każdych czterech godzinach pracy, w zależności od tego co wystąpi pierwsze. W tym celu prosimy się odnieść do działu obsługi celem uzyskania szczegółowych wskazówek. J Jeżeli zostanie wykryte jakiekolwiek uszkodzenie to maszyna nie może być używana zanim…